Kontinuum sercowo-naczyniowe; od choroby wieńcowej do niewydolności sercaPartner of the meeting: AstraZeneca


19:00

Welcome

19:05 – 19:25

Standardy postępowania przeciwpłytkowego w przewlekłym zespole wieńcowym

Jacek Legutko

19:25 – 19:50

Niewydolność serca-wciąż tak wiele do zrobienia. Praktyczny przewodnik stosowania
dapagliflozyny w HFrEF

Przemysław Mitkowski

19:50 – 20:00

Panel dyskusyjny

Prowadzący: Adam Witkowski

20:00

Podsumowanie sesji

AstraZeneca